Vi boktipsar och prickar av Göteborgarnas promenadguides 123 tips. All photos are my own /Hannele L.

20 januari 2008

Olssons Park

Vid Guldhedstorget finns resterna av Olssons Park.Sommar av Nils Sjögren vakar över dammen sedan 1947.Får jag tid att mata duvor, får det bli vid rhododendron här.Det är nog vackert här på våren och sommaren.Vårlökarna tittar fram och julrosorna blommar för fullt.Den tidiga trollhasseln blommar redan.Parken bär namn efter Carl Olsson som var en stor trädgårdsentusiast. Här fanns det mycket originella trädgårdsodlingar. På fyrtiotalet beslutades att trädgården skulle bli en del av den nya bebyggelsen som tillkom i Guldheden.Värt att hitta en stig till toppen på Landalaberget.En utsiktsplats över hela Annedal och över staden.Man kan se ända till Hisingen och Ramberget.

Inga kommentarer: