Vi boktipsar och prickar av Göteborgarnas promenadguides 123 tips. All photos are my own /Hannele L.

26 augusti 2015

Jättegrytorna

Jättegrytorna bakom träden och gångramp till höger.Från gångrampen kan man se staden och Liseberg.Jättegrytorna från istiden bredvid alla höghusen.Välj gångtunnel till höger eller stigen upp till skogen.Man kan ta gångtunnel under motorvägen till Liseberg.Motorvägen är nära, men försvinner nog i grönskan.På vintern kan man se Berg- och dalbanan och höra trafiken.Vacker gammal bokskog, borde komma hit när vitsipporna blommar.I denna byggnad jobbade jag 3 år, men promenerade aldrig här då.

Inga kommentarer: