Vi boktipsar och prickar av Göteborgarnas promenadguides 123 tips. All photos are my own /Hannele L.

17 augusti 2008

Rådasjön

Gunnebo slott finns vid Rådasjön. Man kan gå över den vackra bron över Kvarnbykanalen.Det finns flera vägar att välja runt Rådasjön.Badplatsen dåligt befolkat just denna dag.Trevlig väh nära Rådasjön.Fridfull skog med rikt fågelliv.Tydlig skyltning i den lilla skogen.Staket varnar, att man inte ska drilla i jättegrytorna.Det finns fina jättegrytor att se.Den här skylten kan man strunta i.SKF äger slottet, så där kan man inte promenera alls.

Inga kommentarer: