Vi boktipsar och prickar av Göteborgarnas promenadguides 123 tips. All photos are my own /Hannele L.

21 mars 2011

Fågelskådning

Fågelskådning passar bra ihop med promenader. Ta med kikare, någon fågelbok och fika. Göteborgs ornitologiska föreningen med Niklas Aronsson har gett ut en bok Fågelatlas över Göteborg med kranskommuner, med kartor och även med sällsynta fåglar.

Inga kommentarer: