Vi boktipsar och prickar av Göteborgarnas promenadguides 123 tips. All photos are my own /Hannele L.

19 september 2011

Säveån väst

Bra start från Vagnmakaregatan i Utby.
Höst är perfekt tid för promenader.
Personlig småbåtshamn vid Säveån.
Fint villaområde och Renovas reningsverk på andra sidan ån.
Oxelbär är riktigt gott att äta nu.
Bra att vända tillbaka vid Kviberg, drygt 3 km.

Inga kommentarer: