Vi boktipsar och prickar av Göteborgarnas promenadguides 123 tips. All photos are my own /Hannele L.

6 november 2013

Kulturhistorisk vandring på Västra kyrkogården 9 nov

Lördag 9 nov kl 11 Kulturhistorisk vandring på Västra kyrkogården: http://www.walknet.se/. Göteborgs begravningsplatser/kyrkogårdar utgör en intressant del av stadens kulturhistoria. På Västra begravningsplatsen finns många religioner och kulturer representerade. Gravmonument, symboler och inskriptioner speglar trosuppfattningar och kändisskap. Här finns många personer med intressanta levnadsöden begravda. Jag berättar om en del av dessa personer (t ex Ingo, Hagge Geijert, Björn Afzelius och Gunnar Gren) samt om kyrkogårdens planering/arkitektur, symbolernas betydelse, växlande begravningsseder, etc. Samling vid ingången Sannaplan. Ledare: Kjell Gustafsson. Avg: 100 kr.

Inga kommentarer: